Lämmön hankinta

Laitilan lämmön vuotuinen lämmön hankinta on noin 40 000 MWh, josta suurin osa tulee Kuusiston sahalta.

Sahalla lämpö tuotetaan uusiutuvilla polttoaineilla ja vuonna 2018 uusiutuvien lähteiden osuus oli yli 95 % kokonaishankinnasta.

Loppu n. 2000 MWh tuotetaan omilla varalaitoksilla, jotka käyttävät polttoaineena kevyttä polttoöljyä.